Projekty systemu nawadniającego

Projekt systemu nawadniającego z zestawieniem materiałów i uwzględnieniem parametru źródła wody.
Cena opracowania szacowana według metrażu.